БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
BULGARIAN PLANT PROTECTION ASSOCIATION

Покана

Уважаеми колеги,

Каним всички настоящи членове на БАРЗ и тези, които биха желали да станат такива да присъстват на Общо събрание на Асоциацията, свикано съгласно устава на БАРЗ с решениие на Управителния съвет, което ще се проведе на 16.01.2017 година от 14,00 часа в сградата на Аграрен университет – Пловдив, гр. Пловдив. По време на това общо събрание ще бъдат приети всички, изявили писмено желание да станат членове.

Моля желаещите да изпращат молбата си за членство на електронната поща на асоциацията : bppa@abv.bg. Телефони и лице за контакт : Виктория Арабаджиева 02870 00 33, 0895 620 628.

Дневният ред на събранието ще бъде следният:

  1. Приемане на нови членове
  2. Промени в УС на БАРЗ
  3. Промени в Устава на БАРЗ
  4. Приемане на декларация от Общото събрание на БАРЗ срещу нелегалния внос на продукти за растителна защита
  5. Други

На Общото събрание могат да присъстват и да участват в дискусиите и всички колеги, които не са членове, но няма да имат право на глас.

Предварително благодарим за Вашето писмено потвърждение за получаването на настоящата покана, както и потвърждение за присъствие на Общото събрание.

Председател на УС на БАРЗ:                 
Доц.д-р Петър Николов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Гр. София 1574, бул. Шипченски проход No 79, тел. +359 2 870 00 33
Моб.тел. + 359 2 895 620 622; e-mail: bppa@abv.bg
BULGARIAN PLANT PROTECTION ASSOCIATION
1574 Sofia, 79 Shiptchenski prohod boulv.; tel: +359 2 870 00 33
Mobile: + 359 895 620 622 - e-mail: bppa@abv.bg