БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
BULGARIAN PLANT PROTECTION ASSOCIATION

Покана

Уважаеми колеги,

Каним всички настоящи членове на БАРЗ и тези, които биха желали да станат такива да присъстват на Общо събрание на Асоциацията, свикано съгласно устава на БАРЗ с решениие на Управителния съвет, което ще се проведе на 21.02.2018 година от 13.45 часа зала Конферентна, палата №6, Международен панаир Пловдив, гр. Пловдив. По време на това общо събрание ще бъдат приети всички, изявили писмено желание да станат членове.

Моля желаещите да изпращат молбата си за членство на електронната поща на асоциацията : bppa@abv.bg. Телефони и лице за контакт : Виктория Арабаджиева 02870 00 33, 0895 620 628.

Дневният ред на събранието ще бъде следният:

  1. Приемане на нови членове
  2. Отчетен доклад
  3. Избор на Управителен съвет
  4. Други

На Общото събрание могат да присъстват и да участват в дискусиите и всички колеги, които не са членове, но няма да имат право на глас.

Предварително благодарим за Вашето писмено потвърждение за получаването на настоящата покана, както и потвърждение за присъствие на Общото събрание.

Председател на УС на БАРЗ:                 
Доц.д-р Петър Николов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Гр. София 1574, бул. Шипченски проход No 79, тел. +359 2 870 00 33
Моб.тел. + 359 2 895 620 622; e-mail: bppa@abv.bg
BULGARIAN PLANT PROTECTION ASSOCIATION
1574 Sofia, 79 Shiptchenski prohod boulv.; tel: +359 2 870 00 33
Mobile: + 359 895 620 622 - e-mail: bppa@abv.bg